Bedrijfspaspoort

De volgende stap in uw inspiratietocht op weg naar een nieuw groen jasje van uw boerenerf staat stil bij de bedrijfseigen kenmerken. Het maakt simpelweg nogal verschil welk object op het boerenerf u groen inpast. Dit bepaalt in belangrijke mate de functionaliteit van uw erfbeplanting. Een fruitboompje naast een hoge stal zal weinig schaduwwerking hebben. Daar waar een poel naast een kas zeer functioneel blijkt. Klik op een pictogram hieronder en er verschijnt een bedrijfspaspoort. Volg de nummers van de verschillende bedrijfselementen uit uw bedrijfspaspoort om nuts en tips te krijgen over erfbeplanting. Uitgebreide informatie is per element te raadplegen onder de knop 'informatie'.