Gebiedspaspoort

Voordat u direct met erfbeplanting aan de slag gaat, is het zaak om eerst voorbij het eigen erf te kijken. De keuze voor een boom, heg, struik of poel is nogal afhankelijk van de lokale situatie. Bodem, lucht, licht, water en klimaat hebben nu eenmaal invloed op uw groene begroeiing. Kijk daarom eerst wat verder dan het eigen boerenerf. Bekijk rustig in welke biotoop uw boerenerf inbedt. Het gebiedspaspoort is daarbij een handig hulpmiddel. Klik op het gebied van uw boerenerf (kolom linkerzijde) en kom meer te weten over streekeigen kenmerken uit uw gebied. Het kaartje is een globale indicatie van de verschillende gebieden.

ga door naar de volgende stap

Gebiedspaspoort